We are part of Exacto - CSP2 CSP globalny dostawca - CSP2 CSP używane samochody - CSP2 CSP nowe samochody - CSP2 SUPER REALIZACJA - CSP2 CSP Branding - CSP2 CSP e-platforma - CSP2 CSP dział kreacji - CSP2 CSP Gwarancja wytrzymałości - CSP2 VirtualCar360 - CSP2
EXACTO HOLDING Sp. z o.o. realizuje projekt pt.: „Promocja EXACTO HOLDING Sp. z o.o. na rynkach Middle East” dofinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.
Celem projektu jest promocja na rynku światowym polskiej marki produktowej CSP Automotive oraz promocja Marki Polskiej Gospodarki.

Wartość całkowita projektu: 400 900,00 zł Wartość dofinansowania: 320 720,00 zł

Dlaczego  jest tak ważny?

Zajmujemy się produkcją materiałów dedykowanych wyłącznie dla branży motoryzacyjnej. To pozwala nam koncentrować się na wybranych, nękających ją problemach oraz poszukiwaniu właściwych rozwiązań.

Materiały wspierające sprzedaż niemal w każdej szerokości geograficznej są wystawiane na ciężką próbę w postaci warunków atmosferycznych. Dokładamy wszelkich starań, aby każdy produkt znajdujący się w naszej ofercie, przeszedł rzetelny test mający na celu wskazanie temperatury i innych czynników będących granicą jego wytrzymałości. Do produkcji naszych materiałów stosujemy specjalnie dobrane mieszanki oraz farby, które w połączeniu z nowoczesnymi technologiami produkcji zapewniają wysoką jakość i wytrzymałość oferowanych przez nas produktów.