Globalny dostawca

Powszechnym problemem central motoryzacyjnych jest wybór dostawców materiałów POS. W ramach współpracy z rozmaitymi agencjami reklamowymi decydują się na rozwiązania znane z innych rynków, a niekoniecznie skuteczne w branży automotive. Proces ten jest bardzo czaso-, praco- i energochłonny, a przez to kosztowny.

Stworzenie gamy produktów i outsorcing procesu przez Centralę firmy na danym kontynencie pozwala na utworzenie standardu wizerunku. Opracowany wizerunek firmy przeniesiony na rynek lokalny daje możliwość ogromnych oszczędności czasowych i finansowych, gdyż w gestii rynku krajowego pozostaje jedynie wybór produktów z gotowej gamy i dogranie szczegółów!

W dobie globalizacji CSP oferuje kompleksową, globalną ofertę i obsługę, a to wszystko dzięki CSP e-platform, działowi kreacji, zaawansowanej produkcji oraz sprawnej logistyce.